Lietiskā interneta pārpratums

- Nov 15, 2018-

Nesaprašanās 1 sensoru tīkls vai RFID tīkls ir līdzvērtīgs lietisko internetu. Faktiski sensoru tehnoloģija un RFID tehnoloģijas ir tikai viena no informācijas iegūšanas tehnoloģijām. Papildus sensora tehnoloģijām un RFID tehnoloģijām, GPS, video atpazīšana, infrasarkanais, lāzers, skenēšana un citas tehnoloģijas, kas var realizēt automātisko identifikāciju un objektu komunikāciju, var kļūt par lietiskā interneta informācijas apkopošanas tehnoloģiju. Sensoru tīkli vai RFID tīkli ir tikai viens lietisko interneta lietojums, taču tie nekādā ziņā nav lietisko internetu.

Pārpratums 2 Tīkla internets tiek uzskatīts par bezgalīgu interneta paplašināšanu. Lietu internets tiek uzskatīts par pilnīgi atvērtu, savstarpēji savienotu un pilnīgi visu kopīgu interneta platformu. Faktiski lietisko internetu nekādā ziņā nav vienkārša globāla koplietota interneta bezgalīgs paplašinājums. Pat internets attiecas ne tikai uz starptautiski dalītu datoru tīklu, par kuru mēs parasti domājam. Internetā ir arī plašs vietējais tīkls un lokālais tīkls.

Lietu internets var būt Interneta paplašinājums mūsu parastā nozīmē; to var veidot arī lokālie tīkli un profesionālie tīkli atbilstoši faktiskajām vajadzībām un rūpnieciskām vajadzībām. Patiesībā nav nepieciešams vai iespējams kopēt visas preces; nav nepieciešams izveidot profesionālos tīklus un lokālos tīklus, kas būtu savienoti ar globālo interneta koplietošanas platformu. Nākotnē lietiskais internets un internets būs ļoti atšķirīgi, līdzīgi kā tādi profesionālie tīkli kā inteliģentā loģistika, inteliģentais transports un viedtīkls. Tīkla lokālais tīkls, piemēram, inteliģentā kopiena, ir vislielākā lietojuma vieta.

Nesaprašanās 3 uzskata, ka lietisko internetu ir visuresošais fizisko objektu tīkls, tādēļ ir grūti saprast, ka lietisko internetu ir pils gaisā. Patiesībā lietiskais internets ir reāls, un daudzi primārie IO lietojumprogrammas ilgi mums bija. Citu interneta jēdziens ir sava veida apkopotais integrācijas jaunievedums, kas tika uzsākts, pamatojoties uz daudziem praktiskiem pielietojumiem. Tas ir tīklu, viedo un automatizēto sistēmu vispārināšana un popularizēšana ar objektu savstarpēju savienošanu, kas ir uzlabota no augstākas perspektīvas. Mūsu izpratne.

Pārpratums 4 Domājiet par lietiskā interneta kā grozu, viss ir uzstādīts iekšā; balstoties uz savām zināšanām, produkti, kas var mijiedarboties un sazināties tikai tiek uzskatīti par lietojumu internetu. Piemēram, dažu sensoru iegāde ir kļuvusi par tā saukto IoT ierīci; RFID marķējuma produktu laišana tirgū ir kļuvusi par lietojumu internetu.